מדיניות פרטיות

אודות Righty

YouR Right (“הפלטפורמה“) היא פלטפורמה אינטרנטית המספקת בדיקה וניתוח של זכויות לרבות זכויות עובדים על פי נתונים המועלים על ידי המשתמש אל הפלטפורמה.

מי אנחנו?

Righty (“החברה“) היא המפתחת והמפעילה של הפלטפורמה – לרבות אתר האינטרנט ושאר השירותים המסופקים על-ידה (כולם ביחד – “השירותים“).

החברה מנוהלת ע”י עו”ד הילה אהרוני, שאלה הם פרטי הקשר שלה:

כתובת: לורנס קליין 5 ראשון לציון

טלפון: 052-2780868

דוא”ל: hila@Righty.io

מה עניינה של מדיניות הפרטיות הזו?

יצרנו את מדיניות הפרטיות הזו כי אנחנו מעריכים מאוד את המידע האישי והפרטיות שלך; אנא קרא אותה בזהירות, שכן היא כוללת מידע חשוב בנוגע לכך.

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: support@Righty.io .

החברה פועלת להגנת פרטיותם של המשתמשים, בהתאם לחוקי ותקנות הגנת הפרטיות הישראליים וכן בהתאם לתקנות ה-GDPR של האיחוד האירופי.

מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והאמור בו מופנה לשני המינים.

הסכמה

כל שימוש שאעשה (או שארשה לאחרים לעשות) באחד או יותר מהשירותים השונים, מהווה את הסכמתי לתנאי מדיניות הפרטיות הזו, לרבות – איסוף, שימוש, גילוי, העברה או אחסון – של כל מידע אישי או פרטי. ידוע לי כי לא חלה עליי כל חובה למסור כל מידע, וכי אני בוחר למסור את המידע מרצוני החופשי ועל מנת ליהנות מהשירותים המוצעים על-ידי החברה. ידוע לי כי אוכל לבטל את הסכמתי זו בכל עת באמצעות שליחת הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני: support@Righty.io.

איזה מידע אנחנו אוספים?

מידע אישי אשר ייאסף מתוך המסמכים שיעלה המשתמש לפלטפורמה, ובין היתר:

  • א. שם פרטי ושם משפחה
  • ב. תאריך לידה
  • ג. מין
  • ד. כתובת מגורים
  • ה. כתובת דואר אלקטרוני
  • ו. מספר טלפון
  • ז. כל מידע המופיע במסמכים שיעלה המשתמש לפלטפורמה ורלוונטיים לשירותים
  • ח. פרטי חברה
  • ט. ח”פ
  • י. תיק ניכויים
  • יא. תיק בביטוח לאומי
  • יב. מספר עובד
  • יג. פרטי חשבון בנק ככל שמופיעים בתלוש השכר.

מידע לא-אישי

  • א. פרטי המעסיק (במידה שעובד הוא שהעלה את התלוש לאתר)
  • ב. פרטי רו”ח שהפיק את התלוש (במידה שהעובר הוא שהעלה את התלוש לאתר)

מה נעשה עם המידע שאנחנו אוספים?

 1. מידע אישי

כל מידע אישי שנאסוף, מטופל בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, ויכול לשמש ל:

 • גישה ושימוש – כל מידע אישי שתמסור לנו לשם השגת גישה לאחד או יותר מן השירותים, יכול לשמש אותנו בכדי לספק לך את השירות, לנתח את הנתונים והעובדות כדי להגיע לתוצאה הרצויה עבורך, לאספקת גישה או שימושיות לאותם שירותים, ולניטור השימוש שלך באותם השירותים. אנו מנתחים את כל הפרטים בתוך תלוש השכר המועלה לאתר וכן מתוך התשובות הניתנות על ידך לשאלון ובאמצעותם אנו בודקים את עמידת המסמכם מול הוראות הרגולציה והדין במדינה הנבדקת.
 • מטרות עסקיות של החברה – כל מידע אישי שתמסור לנו, יכול לשמש אותנו בכדי לשפר את השימושיות של השירותים שאנחנו מספקים, להבנה טובה יותר של המשתמשים, לזיהוי ומניעה של שימושים לא נאותים, לאכיפת תנאי השימוש שלנו, ולניהול הכללי והשוטף של השירותים שלנו.
 • מטרות מסוימות – כל מידע אישי שתמסור לנו, למטרה מסוימת, יכול לשמש אותנו בקשר למימוש אותה מטרה.
 • שיווק – כל מידע אישי שתמסור לנו, יוכל לשמש אותנו בעתיד למטרות שיווקיות, לרבות (אך לא רק( פניה אליך בנוגע לשירותים חדשים שיכולים לעניין אותך וכדומה.
 • סטטיסטיקה – כל מידע אישי שתמסור לנו להכנת דוחות המכילים מידע וניתוחים סטטיסטיים.
 1. מידע לא-אישי

היות ומידע לא-אישי לא יכול לזהות אותך באופן ישיר, אנחנו שומרים את הזכות לעשות כל שימוש אפשרי על פי חוק, במידע לא-אישי.

מהן הזכויות שלך בקשר למידע האישי שלך?

עומדת לך הזכות בכל עת, אך בגבולות הסביר, לבקש לקבל עותק של המידע האישי שלך השמור אצלנו. תוכל לעשות זאת באמצעות שליחת הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני: support@Righty.io.

בנוסף, עומדת לך הזכות להודיע לנו בכל עת, על רצונך כי נמחק את כל המידע האישי שלך השמור אצלנו. תוכל לעשות זאת באמצעות שליחת הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני: support@Righty.io . דע לך – כי לאחר מחיקת מידע כאמור, ייתכן וחלק או כל השירותים שלנו (המבוססים על המידע האישי שלך) לא יהיו זמינים יותר עבורך.

איזה מידע נחלוק עם צדדים שלישיים?

 1. מידע אישי

            אנחנו לא מתכוונים להעביר את המידע האישי שלך לאף גורם אחר.

            עם זאת, מטבע הדברים, ישנם מצבים בהם ניאלץ למסור, לשתף או להעביר מידע אישי – מבלי לתת לך הודעה מוקדמת – בתנאים הבאים:

 • מחויבות על-פי חוק – בכל מקרה בו נאמין, בתום לב, שגילוי מידע יהיה הכרחי על-פי חוק, לרבות אך לא רק, במקרה של צווים של גופים ממשלתיים, בתי משפט או רשויות רשמיות אחרות.
 • מניעת עוולה או עבירה – בכל בו נאמין, בתום לב, שגילוי מידע יהיה הכרחי לשם מניעת עבירה פלילית, נזק או הונאה.
 • מטרות עסקיות – ככל שנפתח את עסקינו, ייתכן שנרכוש או נמכור עסקים ונכסים. במקרה של מכירה, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק או כל אירוע דומה, מידע אישי יכול להיות כלול במסגרת הנכסים המועברים. אתה מודע ומסכים כי כל מי שירכוש או ייכנס בנעלי החברה (או נכסיה), ימשיך להחזיק באותן זכויות בקשר למידע אישי ופרטיות, בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות.
 • שיווק – אנחנו נוכל למסור מידע אישי לצורך שיווק או פרסום השירותים שלנו. עם זאת, במקרים אלה, לא נמסור לצד שלישי כל מידע אישי – שניתן לזהות באופן ישיר עם מישהו מהמשתמשים בשירותים.
 • סטטיסטיקה – כל מידע אישי שתמסור לנו, יוכל לשמש אותנו להכנת דוחות המכילים מידע וניתוחים סטטיסטיים, אותם נוכל למסור לצורך שיווק או פרסום השירותים שלנו. עם זאת, במקרים אלה, לא נמסור לצד שלישי כל מידע אישי – שניתן לזהות באופן ישיר עם מישהו מהמשתמשים בשירותים.
 1. מידע לא-אישי

            היות ומידע לא-אישי לא יכול לזהות אותך באופן ישיר, אנחנו שומרים את הזכות לעשות כל שימוש אפשרי על פי חוק, במידע לא-אישי.

קישורים לאתרים אחרים

במסגרת האפליקציה והשירותים, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אנחנו לא נהיה אחראים על מדיניות הפרטיות באותם אתרים, וממליצים לך לבדוק בעצמך את אותה מדיניות פרטיות, בכל מקרה ובכל אתר.

אחסון ואבטחת מידע

 1. אנחנו מחויבים מאוד להגנה על המידע האישי והפרטיות שלך, ועושים כל מאמץ שמקובל בתעשייה, לשמירה על בטחון המידע האישי והפרטיות שלך, ולהגנה עליהם מפני אובדן, שינוי או שימוש לא ראוי. עם זאת, אם תבחין בפירצה כלשהי באבטחת המידע, אנא הודע לנו מיידית לכתובת הדואר האלקטרוני: support@Righty.io, על מנת שנוכל לבחון את העניין ולטפל בו, ככל שניתן.
 2. תהליך הרכישה באמצעות כרטיס אשראי באפליקציה, מוגן על-ידי אבטחת מידע, תוך שימוש בתוכנות ואמצעי הגנה מתקדמים בתחומם. התקשורת בתהליך הרכישה בין דפדפן הגולש לאפליקציה, מתבצעת דרך פרוטוקול הצפנה (SSL) המשמש כסטנדרט במסחר אלקטרוני.
 3. אנחנו לא אוגרים או מאחסנים את פרטי כרטיס האשראי שלך בשרתים שלנו.
 4. אנו משתמשים בשירותי סליקה של חברת טרנזילה (tranzila.com) העומדת בתקן אבטחה המחמיר ביותר PCI DSS Level -1 ולכן העסקאות המבוצעות באמצעותה בטוחות ואמינות יותר. בנוסף, מותקנת באמצעות המערכת, מערכת חסימת הונאות, מערכת עסקה בטוחה, סריקת אבטחה לאתרים של McAfee וכן תעודת SSL.

תנאים אחרים

שינוי תנאים

החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש. באחריותך להיכנס לדף זה, מעת לעת, בכדי לברר האם בוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, בייחוד לפני מתן מידע אישי. מועד העדכון האחרון של מדיניות הפרטיות מופיע בראש העמוד. המשך השימוש בשירותים מהווה הסכמה מתמשכת לכל שינוי במדיניות הפרטיות, כפי שיתבצע מעת לעת. אם שינוי כלשהו במדיניות הפרטיות לא יהיה לרוחך, הסעד היחיד העומד לרשותך יהיה הפסקת השימוש בשירותים או הגלישה באפליקציה.

דיוור ישיר

 • ייתכן והחברה תהיה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
 • השימוש בשירותים או בחלקם, לרבות מסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מהווים הסכמה מפורשת לכך. עם זאת, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך על-ידי הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני: support@Righty.io.

קבצי Cookie

 • ייתכן והחברה תשתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של השירותים או האפליקציה, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בהם, לאימות פרטים, כדי להתאים אותם להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 • דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

 • ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באפליקציה או כחלק ממתן השירותים, בחסות שירות חיצוני – המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.
 • יתכן ושירות חיצוני זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של השירות החיצוני ואינו כפוף למדיניות פרטיות זו.

ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.

השירות שניתן על ידי פלטפורמת Righty מבית Your Right Solutions ltd, אינו שירות משפטי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

Righty ממליצה להתייעץ עם עו"ד בכל מקרה שבו ישנה סוגיה משפטית

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש באתר

דילוג לתוכן